لطفا یکی از مراکز زیر را انتخاب کنید

نام مرکز : درمانگاه بوئین زهرا
آدرس: قزوین بوئین زهرا
تلفن: 34225261
نام مرکز : درمانگاه قائم محمدیه
آدرس: قزوین
تلفن: 32575006
نام مرکز : بیمارستان زکریای رازی
آدرس: قزوين - انتهاي خيابان شهيد بابائي - بيمارستان زكرياي رازي
تلفن: 33673206
نام مرکز : پلی کلینیک بهشتی
آدرس: قزوین
تلفن: 02812246114
نام مرکز : درمانگاه شهر صنعتی
آدرس: قزوین
تلفن: 1
نام مرکز : درمانگاه الوند
آدرس: قزوین
تلفن: 2
نام مرکز : پلی کلینیک تخصصی قدس تاکستان
آدرس: استان قزوین، شهر تاکستان، فلکه بسیج، خيابان قدس
تلفن: 35244553-4
نام مرکز : درمانگاه ابیک
آدرس: قزوین ابیک
تلفن: 2827145
نام مرکز : درمانگاه سینا قزوین
آدرس: قزوین
تلفن: 02833682066